КОЗИРОГ ЕООД обявява Публична покана по реда на ПМС 80/2022 г. с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на печатарско оборудване по обособени позиции:

  1. Обособена позиция 1 – Машина за биговане, перфориране и щанцоване – 1 бр.
  2. Обособена позиция 2 – Машина за сглобяване на изделия за пакетиране - 1 бр.

Тръжна документация може да изтеглите тук

Към сайта