КОЗИРОГ ЕООД обявява Публична покана по реда на ПМС 80/2022 г. с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на печатарско оборудване по обособени позиции:

  1. Обособена позиция 1 – Цифрова цветна печатаща машина- 1бр.
  2. Обособена позиция 2 – Машина за 3D лакиране – 1 бр.
  3. Обособена позиция 3 – Машина за биговане, перфориране и щанцоване – 1 бр.
  4. Обособена позиция 4 – Машина за сглобяване на изделия за пакетиране - 1 бр.“

Тръжна документация може да изтеглите тук

Към сайта