КОЗИРОГ ЕООД обявява Публична покана по реда на ПМС 80/2022 г. с предмет:

  1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на печатарско оборудване - Машина за сглобяване на изделия за пакетиране - 1 бр.

Тръжна документация може да изтеглите тук

Към сайта