slider1
slider2
slider3
slider4
slider4
slider5
slider6
slider6
slider7
slider8
slider9

Услуги

Външна и Вътрешна РекламаПродукти


document center thenet
Услуги

Документен Център


Живеем в общество, в което информационните технологии се използват във всички свери на човешкия живот, включително записването, съхраняването и разпространяването на информация в цифрова форма. Новите поколения изпитват постоянен глад за информация, но са свикнали да получават всичко в електронен формат. В тази среда, традиционните библиотеки трябва да се променят, за да отговорят на постоянното търсене. Най-логичната промяна, е прехвърляне на информацията в дигитален формат. Дигитализираните проекти са виртуално управлявана колекция от дигитални материали от общ или специализиран характер, които са достъпни от интернет за широката публика, изпращане по мейл и т.н. В процеса на дигитализация се сканират вашите проекти и ако е нужно се прилагат различни техники за получаване на добър изходен файл. При необходимост дигиталният файл може да се обработи със специални програми който превръщат сканираните изображения в текст и така се придава функционалност търсене по ключови думи, което е много по-удобно и бързо за намиране на информация в сравнение с хартиения носител.

Продукти