slider1
slider2
slider3
slider4
slider4
slider5
slider6
slider6
slider7
slider8
slider9

Услуги

Външна и Вътрешна Реклама


Предпечатната подготоявка е процес, при който се извършва обработка на дадено печатно изделие (книга, списание, плакат, брошура и др.) за неговото тиражиране в печатница. За целта е необходимо задълбочено познаване на целия процес по издаване на дадено печатно изделие. При нужда, в процеса на изготвяне на файлове за печат, могат да бъдат извършени безплатни консултации от нашия екип. Предпечатната подготовка е един от най- важните фактори за качествен рекламен продукт. В процеса на предпчат се извършват проверки за нередности и несъответствия във файловете за печат и при желание могат да се извършат корекции.

Продукти


document center thenet
Услуги

Документен ЦентърПродукти